Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Ai Kesen 360' 4 4 - - 3 1 - -
Zhongguo Chi 317' 4 4 - 2 - - - -
Junmin Hao 332' 4 4 - 2 - - - -
Gang Wang 360' 4 4 - - - 1 - -
Lei Wu 328' 4 4 - 1 3 - - -
Xi Wu 328' 4 4 - 1 2 1 - -
Junling Yan 360' 4 4 - - - - - -
Xu Yang 298' 4 4 - 3 5 1 - -
Linpeng Zhang 360' 4 4 - - - - - -
Chenye Zhou 328' 4 4 - 1 - 1 - -
Ke Li 65' 3 - 3 - - - - -
Shihao Wei 76' 3 - 3 - - 1 - -
Liyu Yang 36' 2 - 2 - - - - -
Zheng Zheng 176' 2 2 - 1 - - - -
Lei Li 90' 1 1 - - - - - -
Shuai Li 90' 1 1 - - - - - -
Pengfei Xie 13' 1 - 1 - - - - -
Junsheng Yao 11' 1 - 1 - - - - -
Xizhe Zhang 32' 1 - 1 - - - - -
Zhunyi Gao - - - - - - - - -
Guan He - - - - - - - - -
Xiang Ji - - - - - - - - -
Binbin Liu - - - - - - - - -
Yang Liu - - - - - - - - -
Muzepper Mirahmetjan - - - - - - - - -
Ke Shi - - - - - - - - -
Dalei Wang - - - - - - - - -
Ziming Wang - - - - - - - - -
Xin Xu - - - - - - - - -
Fan Yang - - - - - - - - -
Cheng Zeng - - - - - - - - -
Lu Zhang - - - - - - - - -
Zhi Zheng - - - - - - - - -