Plantilla
Partidos jugados
Orden
Portero
Nozomi Yamago 16.01.1975
Defensa
Hiromi Isozaki 22.12.1975
Yumi Obe 15.02.1975
Yasuyo Yamagishi 28.11.1979
Centrocampista
Baba
Kasamima
Yayoi Kobayashi 18.09.1981
Mai Nakachi 16.12.1980
Tomoe Sakai 27.05.1978
Eriko Satō 26.04.1979
Yuki
Delantero
Mito Isaka 25.01.1976
Mio Otani 05.05.1979
Homare Sawa 06.09.1978