Merikh Kosti Temporada 2016/2017 17 Partidos
Merikh Kosti Temporada 2015/2016 30 Partidos
Merikh Kosti Temporada 2014/2015 17 Partidos