Árbitro País V E D
Dmitriy Streltsov 3 1 0 2 0 1 0 0
Anton Anopa 2 0 0 2 0 0 0 0
Yan Bobrovskiy 2 1 0 1 0 1 0 0
Lasha Verulidze 2 1 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Anufriev 1 0 0 1 0 0 0 0
Mikhail Bukhovets 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Bulanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Bruce Carrey 1 0 0 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Artur Fedorov 1 0 0 1 0 1 0 0
Roman Galimov 1 1 0 0 0 1 0 0
Filip Glova 1 0 0 1 0 1 0 0
Dmitriy Golov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandrs Golubevs 1 1 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Jakubik 1 0 0 1 0 0 0 0
Yunus Koshko 1 1 0 0 0 1 0 0
Sergey Kulikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Kirill Levnikov 1 0 0 1 0 1 0 0
Manfredas Lukjančukas 1 0 0 1 0 0 0 0
Artem Lyubimov 1 0 0 1 0 0 0 0
Árbitro País V E D
Igor Nizovtsev 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Rejžek 1 1 0 0 0 0 0 0
Pierre Retail 1 0 0 1 0 0 0 0
Vladimir Seldyakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Oleg Sokolov 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Turbin 1 0 0 1 0 1 0 0