Árbitro País V E D
Vasiliy Kazartsev 6 1 1 4 0 1 0 0
Sergey Ivanov 4 1 2 1 0 1 0 0
Sergey Lapochkin 3 1 0 2 1 0 0 0
Roman Galimov 3 0 1 2 0 0 0 0
Sergey Karasev 3 0 2 1 0 0 0 0
Sergey Kulikov 3 0 2 1 0 0 0 0
Vladimir Moskalev 3 0 1 2 0 0 0 0
Evgeniy Turbin 3 0 1 2 0 0 0 0
Nikolay Voloshin 3 1 1 1 0 0 0 0
Vladislav Bezborodov 2 0 0 2 0 0 0 0
Aleksandr Borisov 2 0 1 1 0 1 0 0
Evgeny Kukulyak 2 1 0 1 0 0 0 0
Artem Lyubimov 2 1 1 0 0 0 0 0
Alexey Matyunin 2 1 1 0 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 2 0 1 1 0 0 0 0
Igor Panin 2 0 0 2 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 2 1 0 1 0 0 0 0
Ivan Sidenkov 2 0 1 1 0 0 0 0
Oleg Sokolov 2 0 1 1 0 1 0 0
Mikhail Vilkov 2 0 1 1 0 0 0 0
Árbitro País V E D
Aleksey Amelin 1 0 1 0 0 0 0 0
Anton Anopa 1 0 1 0 0 0 0 0
Yury Aponasenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Fedotov 1 0 0 1 0 1 0 0
Andrey Fisenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 1 0 0 1 0 1 0 0
Kirill Levnikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmitry Nedvizhay 1 0 0 1 0 0 0 0
Roman Safyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Seldyakov 1 1 0 0 0 0 0 0