Árbitro País V E D
Dmitriy Streltsov 2 1 0 1 0 1 0 0
Vage Chichilyan 1 1 0 0 1 0 0 0
Pavel Rejžek 1 1 0 0 1 0 0 0
Fábio Veríssimo 1 0 0 1 1 0 0 0
Evgeniy Bulanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Bruce Carrey 1 0 0 1 0 0 0 0
Filipp Filimonov 1 0 0 1 0 0 0 0
Maksim Gandzhaev 1 1 0 0 0 0 0 0
Rauf Jabbarov 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Kulikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktor Latsviev 1 1 0 0 0 0 0 0
Pierre Retail 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Rodionov 1 1 0 0 0 0 0 0
Mikhail Safonenko 1 0 0 1 0 0 0 0
David Šmajc 1 0 1 0 0 1 0 0
Ivan Župan 1 1 0 0 0 0 0 0