Árbitro País V E D
Hajime Matsuo 6 2 0 4 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 5 2 1 2 0 0 0 0
Yusuke Araki 4 3 1 0 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 4 2 1 1 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 4 0 2 2 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 4 2 1 1 0 0 0 0
Nobutsugu Murakami 4 2 0 2 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 4 1 2 1 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 3 3 0 0 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 3 1 1 1 0 1 0 0
Masaaki Iemoto 2 1 0 1 0 0 0 0
Koei Koya 2 1 0 1 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 2 1 1 0 0 0 0 0
Äliyar Ağayev 1 0 0 1 0 0 0 0
Khamis Al Marri 1 0 0 1 0 0 0 0
Alireza Faghani 1 0 0 1 0 0 0 0
Hanna Hattab 1 1 0 0 0 0 0 0
Jumpei Iida 1 0 0 1 0 0 0 0
Adham Makhadmeh 1 0 0 1 0 0 0 0
Mohanad Qasim Eesee Sarray 1 1 0 0 0 1 0 0
Árbitro País V E D
Hayato Shimizu 1 0 0 1 0 0 0 0
Shuhei Shimizu 1 0 0 1 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 1 1 0 0 0 0 0 0
Ryo Tanimoto 1 0 0 1 0 0 0 0
Masuya Ueda 1 1 0 0 0 0 0 0