Árbitro País V E D
Igor Paskhal 3 3 0 0 0 0 0 0
Vitali Romanov 3 2 1 0 0 0 0 0
Mikola Balakin 2 0 1 1 0 2 0 0
Dmytro Bondarenko 2 1 1 0 0 0 0 0
Viktor Kopiyevskyy 2 2 0 0 0 0 0 0
Facundo Tello 2 2 0 0 0 1 0 0
Oleksandr Shandor 1 1 0 0 1 0 0 0
Anatoliy Abdula 1 1 0 0 0 0 0 0
Joel Alarcón 1 0 1 0 0 0 0 0
Evgen Aranovskiy 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Boyko 1 1 0 0 0 0 0 0
Leodán González 1 0 1 0 0 0 0 0
Diego Haro 1 0 0 1 0 0 0 0
Andriy Kovalenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Yaroslav Kozyk 1 1 0 0 0 1 0 0
Maksim Kozyryatskiy 1 1 0 0 0 0 0 0
Piero Maza 1 1 0 0 0 0 0 0
Kateryna Monzul 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Novokhatniy 1 1 0 0 0 0 0 0
Denys Shurman 1 1 0 0 0 0 0 0