» Árbitros » Árbitros asistentes  
Nombre Fecha de nacimiento País P Amarilla Doble amarilla Roja directa
Lotfi Bekouassa 00.00.1987 Argelia Argelia 18 73 1 3
Abderrezzak Arab Argelia Argelia 13 46 2 -
Youcef Gamouh Argelia Argelia 13 51 - -
Mohamed Saïdi Argelia Argelia 13 51 2 3
Abdelmoumen Touabti Argelia Argelia 13 36 1 1
Bilal Bendjahene Argelia Argelia 12 39 2 5
Houssam Benyahia Argelia Argelia 12 33 - -
Hamza Bouslimani Argelia Argelia 11 67 1 -
Mohamed Boutaraa Argelia Argelia 11 37 1 2
Abdelali Ibrir Argelia Argelia 11 45 - -
Mehdi Abid Charef 14.12.1980 Argelia Argelia 10 36 - 2
Akram Mechairia Argelia Argelia 10 36 - 1
Mohamed Ali Nader Argelia Argelia 10 43 - 1
Said Aouina Argelia Argelia 9 27 1 -
Abdellah Benchehida Argelia Argelia 9 18 1 -
Nabil Boukhalfa 00.00.1987 Argelia Argelia 9 30 - -
Lahlou Benbraham 03.06.1986 Argelia Argelia 8 36 1 -
Youcef Taieb Bouderbal Argelia Argelia 8 22 - -
Lyés Bekouassa Argelia Argelia 7 24 1 -
Mohamed Amine Benzohra Argelia Argelia 7 18 - -
Mohamad Salah Dafri Argelia Argelia 7 30 - -
Amine Hansal Argelia Argelia 7 37 2 -
Nadjib Meziani Argelia Argelia 7 16 - -
Bilel Soltani Argelia Argelia 7 28 1 -
Malek Ait Ameur Argelia Argelia 6 18 - -
Hamza Boucetta Argelia Argelia 6 19 - 1
Mustapha Ghorbal 19.08.1985 Argelia Argelia 6 25 1 -
Amine Sekhraoui Argelia Argelia 6 18 - -
Riadh Ammar Khodja Argelia Argelia 4 14 - -
Ahmed Benhamou Argelia Argelia 4 13 - 1
Mohamed Tahar Milia Argelia Argelia 4 4 - -
Hadj Aissa Semache Argelia Argelia 4 13 - -
Ali Nader Argelia Argelia 3 4 - -
Zakaria Antar Argelia Argelia 2 9 - -
Lamia Athmane Argelia Argelia 2 4 - -
Marouane Mohamed Belkebir Argelia Argelia 2 6 - -
Mohamed Bouderbala Argelia Argelia 2 3 1 1
Brahim Ali 01.03.1981 Argelia Argelia 1 - - -
Redouane Allou Argelia Argelia 1 - - -
Mokrane Batouche Argelia Argelia 1 2 - 2
Alaa Bouab 15.05.1991 Argelia Argelia 1 - - -
Oussama Boumesdjed Argelia Argelia 1 1 1 -
Elhadj Chihaoui Argelia Argelia 1 2 - -
Ahmed Daas Argelia Argelia 1 - - -
Mahdi Dehina Argelia Argelia 1 4 - 2
Zine El Abidine Dekhane Argelia Argelia 1 2 - -
Mohamed Kralifa Argelia Argelia 1 2 - -
Massinissa Merakchi Argelia Argelia 1 1 - 1
Fodil Oukil Argelia Argelia 1 1 - -
Boubekeur Zouaoui Argelia Argelia 1 2 - -
Asistencia 306 1046 20 26