Árbitro País V E D
Anatoliy Abdula 13 5 3 5 0 2 0 0
Yuriy Mozharovsky 10 6 4 0 2 1 0 0
Igor Paskhal 10 7 2 1 0 5 0 0
Vitali Romanov 10 8 1 1 0 4 0 0
Evgen Aranovskiy 9 8 0 1 0 3 0 0
Yaroslav Kozyk 9 3 5 1 0 1 1 0
Kateryna Monzul 9 4 2 3 0 3 0 0
Mikola Balakin 7 3 0 4 0 1 0 1
Yuri Hrysio 7 1 2 4 0 1 1 0
Sergiy Berezka 6 4 2 0 0 2 0 0
Oleksandr Ivanov 6 2 2 2 0 1 0 0
Viktor Kopiyevskyy 6 5 0 1 0 1 0 0
Konstantin Trukhanov 6 2 1 3 0 3 0 0
Sergey Boyko 5 1 3 1 0 1 0 0
Oleksandr Derdo 5 2 0 3 0 2 0 0
Oleksandr Golovkov 5 2 2 1 0 0 1 0
Ivan Bondar 4 1 0 3 1 0 0 0
Dmytro Bondarenko 2 1 1 0 0 0 0 0
Sergey Dankovskiy 2 0 0 2 0 1 0 0
Yury Ivanov 2 2 0 0 0 1 0 0
Árbitro País V E D
Maksim Kozyryatskiy 2 0 1 1 0 0 0 0
Dmytro Kryvushkin 2 1 1 0 0 0 0 0
Sergey Lysenchuk 2 1 1 0 0 0 0 0
Yuriy Vaks 2 0 0 2 0 0 0 0
Halil Meler 1 0 1 0 1 0 0 0
Karim Abed 1 0 1 0 0 1 0 0
Alain Bieri 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleksandr Bilokur 1 1 0 0 0 1 0 0
Tamás Bognár 1 0 1 0 0 1 0 0
Yevgeni Danilchenko 1 0 0 1 0 1 0 0
Jesús Gil Manzano 1 0 0 1 0 1 0 0
Andriy Kovalenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavel Královec 1 0 0 1 0 1 0 0
Ivan Kružliak 1 1 0 0 0 0 0 0
Mykola Kryvonosov 1 1 0 0 0 1 0 0
Dmitry Kutakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan Martínez Munuera 1 1 0 0 0 0 0 0
Yuriy Moseychuk 1 1 0 0 0 1 0 0
Oleksandr Pavlyuk 1 1 0 0 0 0 0 0
Craig Pawson 1 0 1 0 0 0 0 0
Árbitro País V E D
Denys Shurman 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktor Shvetsov 1 0 0 1 0 1 0 0
Sergiy Skrypak 1 1 0 0 0 1 0 0
Aleksandar Stavrev 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Stefański 1 1 0 0 0 0 0 0
Ivaylo Stoyanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Andris Treimanis 1 1 0 0 0 0 0 0
Slavko Vinčić 1 0 0 1 0 1 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 0 0 1 0 0 0 0