Árbitro País V E D
Dragomir Draganov 5 0 2 3 0 0 2 0
Volen Chinkov 4 1 0 3 0 3 0 0
Nikola Popov 4 2 2 0 0 2 0 0
Stanislav Todorov 4 2 0 2 0 1 0 0
Valentin Zhelezov 4 0 2 2 0 2 0 0
Radoslav Gidzhenov 3 1 1 1 0 0 0 0
Georgi Ivanov 3 0 1 2 0 1 0 0
Georgi Kabakov 3 1 0 2 0 0 0 0
Ivaylo Stoyanov 3 1 2 0 0 1 0 0
Vladimir Valkov 3 0 1 2 0 2 0 0
Stefan Apostolov 2 1 0 1 0 1 0 0
Petar Kirilov 2 2 0 0 0 0 0 0
Nikolay Kolev 2 0 1 1 0 0 0 0
Georgi Dimitrov 1 0 0 1 0 0 0 0
Vladimir El-Khatib 1 0 0 1 0 0 0 0
Georgi Nikolov 1 0 0 1 0 0 0 0
Stanislav Stavrov 1 0 1 0 0 1 0 0
Stanimir Trenchev 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikolay Yordanov 1 0 0 1 0 0 0 0