RDA DDR-Liga Partidos Amarilla Doble amarilla Roja directa
1990/1991 Staffel B 8 12 - 1
1990/1991 Staffel A 3 8 - -
1989/1990 Staffel B 9 12 - 1
1989/1990 Staffel A 6 20 - -
1988/1989 Staffel B 3 11 - 1
1988/1989 Staffel A 9 29 - -
1987/1988 Staffel B 9 18 - -
1987/1988 Staffel A 4 6 - -
1986/1987 Staffel B 7 13 - 1
1986/1987 Staffel A 4 4 - -
1985/1986 Staffel B 7 13 - -
1985/1986 Staffel A 4 5 - 1
1984/1985 Staffel B 11 19 - -
1984/1985 Staffel A 2 4 - -
1983/1984 Staffel E ? - - -
1983/1984 Staffel D ? - - -
1983/1984 Staffel C ? - - -
86 174 - 5
RDA FDGB-Pokal Partidos Amarilla Doble amarilla Roja directa
1990/1991 1 - - -
1989/1990 1 2 - -
1988/1989 1 - - -
1987/1988 1 4 - -
4 6 - -
Alemania DFB-Pokal Partidos Amarilla Doble amarilla Roja directa
1997/1998 1 3 - 1
1996/1997 1 5 - -
1993/1994 1 4 - -
1992/1993 1 3 1 -
4 15 1 1
Alemania Oberliga NOFV-Nord Partidos Amarilla Doble amarilla Roja directa
2007/2008 2 1 - -
2006/2007 2 11 - 1
4 12 - 1
Alemania Oberliga NOFV Sur Partidos Amarilla Doble amarilla Roja directa
2007/2008 3 6 - -
2006/2007 1 2 - -
4 8 - -