Árbitro País V E D
Vitali Romanov 15 8 3 4 0 0 0 0
Sergey Boyko 11 3 3 5 0 0 0 0
Oleksandr Derdo 10 5 1 4 0 1 0 0
Evgen Aranovskiy 9 4 2 3 2 1 0 0
Yaroslav Kozyk 8 4 2 2 1 0 0 0
Vitaly Godulyan 8 3 4 1 0 1 0 0
Sergey Lysenchuk 8 4 3 1 0 1 0 0
Yuriy Moseychuk 8 1 5 2 0 2 0 0
Dmitry Kutakov 7 2 2 3 1 2 0 0
Konstantin Trukhanov 7 1 0 6 0 0 0 0
Sergey Dankovskiy 6 2 3 1 1 1 0 0
Aleksey Matyunin 6 2 2 2 0 1 0 0
Yuriy Mozharovsky 6 3 2 1 0 0 0 0
Sergiy Skrypak 6 2 1 3 0 0 0 0
Igor Ishchenko 5 3 1 1 1 2 0 0
Anatoliy Abdula 5 3 1 1 0 1 0 0
Yuriy Vaks 5 1 0 4 0 0 0 0
Milorad Mažić 4 1 2 1 1 0 0 0
Oleksandr Golovkov 4 0 3 1 0 0 0 0
Sergey Kulikov 4 2 1 1 0 1 0 0
Árbitro País V E D
Sergey Lapochkin 4 1 0 3 0 0 0 0
Aleksey Nikolaev 4 0 2 2 0 0 0 0
Mikola Balakin 3 2 0 1 0 0 0 0
Sergiy Berezka 3 2 0 1 0 0 0 1
Vladislav Bezborodov 3 1 1 1 0 0 0 0
Ivan Bondar 3 1 0 2 0 0 0 0
Aleksandr Egorov 3 2 0 1 0 0 0 0
Yuri Hrysio 3 0 0 3 0 0 0 0
Kirill Levnikov 3 0 2 1 0 0 0 0
Tomasz Musiał 3 1 0 2 0 0 0 0
Viktor Shvetsov 3 1 0 2 0 0 0 0
William Collum 2 1 0 1 0 0 0 0
Jorge de Sousa 2 1 0 1 0 0 0 0
Aleksey Eskov 2 2 0 0 0 1 0 0
Igor Fedotov 2 0 2 0 0 0 0 0
Pawel Gil 2 2 0 0 0 0 0 0
Sergey Karasev 2 2 0 0 0 0 0 0
Viktor Kopiyevskyy 2 2 0 0 0 0 0 0
Mykola Kryvonosov 2 1 1 0 0 0 0 0
Björn Kuipers 2 0 1 1 0 0 0 0
Árbitro País V E D
Andriy Kuzmin 2 0 1 1 0 1 0 0
Szymon Marciniak 2 1 1 0 0 0 0 0
Antonio Mateu Lahoz 2 0 0 2 0 0 0 0
Svein Moen 2 1 0 1 0 0 0 0
Kateryna Monzul 2 2 0 0 0 0 0 0
Vladimir Moskalev 2 1 0 1 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 2 0 2 0 0 0 0 0
Igor Paskhal 2 2 0 0 0 0 0 0
Robert Schörgenhofer 2 1 0 1 0 0 0 0
Clément Turpin 2 0 2 0 0 0 0 0
Alberto Undiano Mallenco 2 1 0 1 0 1 0 0
Anatoliy Zhabchenko 2 1 0 1 0 0 0 0
Oleg Zubarev 2 1 0 1 0 0 0 0
Sergey Ivanov 1 0 1 0 1 0 0 0
Benoît Bastien 1 1 0 0 0 0 0 0
Kevin Blom 1 1 0 0 0 0 0 0
Roman Chernov 1 1 0 0 0 0 0 0
Mark Clattenburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Raymond Crangle 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleg Derevinskiy 1 0 0 1 0 0 0 0
Árbitro País V E D
David Fernández Borbalán 1 1 0 0 0 0 0 0
Mattias Gestranius 1 1 0 0 0 1 0 0
Volodymyr Golovko 1 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Gräfe 1 0 1 0 0 0 0 0
Alexander Harkam 1 0 0 1 0 0 0 0
Krzysztof Jakubik 1 1 0 0 0 1 0 0
Jiří Jech 1 0 1 0 0 0 0 0
Viktor Kassai 1 0 0 1 0 0 0 0
Jakob Kehlet 1 0 1 0 0 0 0 0
Michail Koukoulakis 1 0 0 1 0 0 0 0
Andriy Kovalenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Maksim Kozyryatskiy 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavel Královec 1 1 0 0 0 0 0 0
Ivan Kružliak 1 1 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kwiatkowski 1 0 1 0 0 0 0 0
Piotr Lasyk 1 0 1 0 0 0 0 0
Harald Lechner 1 1 0 0 0 0 0 0
François Letexier 1 1 0 0 0 0 0 0
Robert Malek 1 1 0 0 0 0 0 0
Davide Massa 1 1 0 0 0 0 0 0
Árbitro País V E D
Paolo Mazzoleni 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Bas Nijhuis 1 0 1 0 0 0 0 0
Rade Obrenović 1 0 1 0 0 0 0 0
Ali Palabıyık 1 1 0 0 0 0 0 0
Clayton Pisani 1 0 1 0 0 0 0 0
Jarosław Przybył 1 1 0 0 0 0 0 0
Mikhailo Rodionenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Denys Shurman 1 1 0 0 0 0 0 0
Anasthasios Sidiropoulos 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Sirenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Damir Skomina 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandar Stavrev 1 0 1 0 0 0 0 0
Tobias Stieler 1 1 0 0 0 0 0 0
Marijo Strahonja 1 0 0 1 0 0 0 0
Martin Strömbergsson 1 1 0 0 0 0 0 0
Łukasz Szczech 1 1 0 0 0 0 0 0
Anthony Taylor 1 0 1 0 0 0 0 0
Andris Treimanis 1 1 0 0 0 0 0 0
Richard Trutz 1 0 0 1 0 0 0 0
Árbitro País V E D
Evgeniy Turbin 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Velasco Carballo 1 0 1 0 0 0 0 0
Bart Vertenten 1 1 0 0 0 0 0 0
Michael Weiner 1 0 0 1 0 0 0 0
Alon Yefet 1 1 0 0 0 0 0 0
Dmitry Zhukov 1 1 0 0 0 0 0 0
Mariusz Złotek 1 1 0 0 0 0 0 0
Felix Zwayer 1 0 0 1 0 0 0 0