Árbitro País V E D
Ivan Sidenkov 3 1 0 2 0 1 0 0
Dmitriy Streltsov 3 1 0 2 0 0 0 0
Yan Bobrovskiy 2 1 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Bulanov 2 1 1 0 0 0 0 0
Artem Chistyakov 2 1 0 1 0 0 0 0
Yunus Koshko 2 2 0 0 0 0 0 0
Sergey Kulikov 2 1 1 0 0 0 0 0
Igor Panin 2 1 0 1 0 1 0 0
Roman Galimov 1 1 0 0 1 0 0 0
Dmitriy Golov 1 0 0 1 1 0 0 0
Anton Anopa 1 0 0 1 0 0 0 0
Mikhail Bukhovets 1 1 0 0 0 0 0 0
Bruce Carrey 1 0 0 1 0 1 0 0
Artur Fedorov 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeni Galimov 1 0 0 1 0 0 0 0
German Kovalenko 1 0 1 0 0 1 0 0
Kirill Levnikov 1 0 0 1 0 1 0 0
Artem Lyubimov 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 1 0 0 1 0 1 0 0
Pierre Retail 1 0 0 1 0 0 0 0
Árbitro País V E D
Vladimir Seldyakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Oleg Sokolov 1 1 0 0 0 0 0 0
Roman Trukhanovich 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Turbin 1 0 0 1 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 1 0 0 1 0 0 0 0
Lasha Verulidze 1 0 0 1 0 0 0 0
Mikhail Vilkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 1 0 0 0 0 0 0