Año Campeones País
2024 Nam Định FC Nam Định FC Vietnam Vietnam
2023 Công An Hà Nội FC Công An Hà Nội FC Vietnam Vietnam
2022 Hà Nội FC Hà Nội FC Vietnam Vietnam
2021 No Champion No Champion
2020 Viettel FC Viettel FC Vietnam Vietnam
2019 Hà Nội FC Hà Nội FC Vietnam Vietnam
2018 Hà Nội FC Hà Nội FC Vietnam Vietnam
2017 Quảng Nam FC Quảng Nam FC Vietnam Vietnam
2016 Hà Nội T&T Hà Nội T&T Vietnam Vietnam
2015 Bình Dương FC Bình Dương FC Vietnam Vietnam
2014 Bình Dương FC Bình Dương FC Vietnam Vietnam
2013 Hà Nội T&T Hà Nội T&T Vietnam Vietnam
2012 SHB Đà Nẵng FC SHB Đà Nẵng FC Vietnam Vietnam
2011 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An Vietnam Vietnam
2010 Hà Nội T&T Hà Nội T&T Vietnam Vietnam
2009 SHB Đà Nẵng FC SHB Đà Nẵng FC Vietnam Vietnam
2008 Bình Dương FC Bình Dương FC Vietnam Vietnam
2007 Bình Dương FC Bình Dương FC Vietnam Vietnam
2006 Đồng Tâm Long An Đồng Tâm Long An Vietnam Vietnam
2005 Đồng Tâm Long An Đồng Tâm Long An Vietnam Vietnam
2004 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai Vietnam Vietnam
2003 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai Vietnam Vietnam
2002 Cang Sài Gòn Cang Sài Gòn Vietnam Vietnam
2001 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An Vietnam Vietnam
2000 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An Vietnam Vietnam
1998 Thể Công Thể Công Vietnam Vietnam
1997 Cang Sài Gòn Cang Sài Gòn Vietnam Vietnam
1996 Đồng Tháp Đồng Tháp Vietnam Vietnam
1995 Công an Thành Phố Công an Thành Phố Vietnam Vietnam
1994 Cang Sài Gòn Cang Sài Gòn Vietnam Vietnam
1992 Quảng Nam Đà Nẵng F.C. Quảng Nam Đà Nẵng F.C. Vietnam Vietnam
1991 Hai Quan Ho Chi Minh City Hai Quan Ho Chi Minh City Vietnam Vietnam
1990 Thể Công Thể Công Vietnam Vietnam
1989 Đồng Tháp Đồng Tháp Vietnam Vietnam
1987 Câu lạc bộ Quân đội Câu lạc bộ Quân đội Vietnam Vietnam
1986 Cang Sài Gòn Cang Sài Gòn Vietnam Vietnam
1985 Song Da Nam Định Song Da Nam Định Vietnam Vietnam
1984 Công An Hà Nội Công An Hà Nội Vietnam Vietnam
1983 Câu lạc bộ Quân đội Câu lạc bộ Quân đội Vietnam Vietnam
1982 Câu lạc bộ Quân đội Câu lạc bộ Quân đội Vietnam Vietnam
1980 Tong Cuc Doung Sat Tong Cuc Doung Sat Vietnam Vietnam