1. Jornada
15.01.2021 12:00 DPM Nam Dinh - Hà Nội FC 3:0 (2:0)
16.01.2021 11:00 Bình Dương FC - FLC Thanh Hóa 1:0 (1:0)
11:00 Sông Lam Nghệ An - Binh Dinh 1:1 (0:1)
13:15 Viettel FC - Hải Phòng FC 0:1 (0:1)
17.01.2021 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Hồ Chí Minh City 1:0 (1:0)
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh FC 1:2 (1:0)
13:15 Sài Gòn FC - Hoàng Anh Gia Lai 1:0 (1:0)
2. Jornada
22.01.2021 11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An 2:1 (0:1)
23.01.2021 11:00 Binh Dinh - Sài Gòn FC 1:0 (1:0)
12:00 Hải Phòng FC - DPM Nam Dinh 3:2 (2:0)
13:15 Hà Nội FC - Bình Dương FC 1:2 (1:0)
24.01.2021 11:00 FLC Thanh Hóa - Viettel FC 0:0 (0:0)
12:00 Than Quảng Ninh FC - SHB Đà Nẵng FC 0:1 (0:0)
13:15 Hồ Chí Minh City - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2:0 (0:0)
3. Jornada
29.01.2021 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:-
30.01.2021 11:00 FLC Thanh Hóa - DPM Nam Dinh -:-
12:00 Hải Phòng FC - Hà Nội FC -:-
13:15 Sài Gòn FC - Sông Lam Nghệ An -:-
31.01.2021 11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Binh Dinh -:-
12:00 Than Quảng Ninh FC - Hồ Chí Minh City -:-
13:15 Viettel FC - Bình Dương FC -:-
4. Jornada
05.02.2021 11:00 Binh Dinh - SHB Đà Nẵng FC -:-
11:00 Bình Dương FC - Hải Phòng FC -:-
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hoàng Anh Gia Lai -:-
06.02.2021 11:00 Sông Lam Nghệ An - Than Quảng Ninh FC -:-
12:00 DPM Nam Dinh - Viettel FC -:-
13:15 Hà Nội FC - FLC Thanh Hóa -:-
07.02.2021 13:15 Hồ Chí Minh City - Sài Gòn FC -:-
5. Jornada
27.02.2021 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Sông Lam Nghệ An -:-
12:00 DPM Nam Dinh - Binh Dinh -:-
12:00 Than Quảng Ninh FC - FLC Thanh Hóa -:-
13:15 Hồ Chí Minh City - Hà Nội FC -:-
28.02.2021 11:00 Bình Dương FC - Sài Gòn FC -:-
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng FC -:-
13:15 Viettel FC - Hoàng Anh Gia Lai -:-
6. Jornada
05.03.2021 11:00 Sông Lam Nghệ An - Viettel FC -:-
06.03.2021 11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hồ Chí Minh City -:-
11:00 FLC Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng FC -:-
13:15 Hà Nội FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:-
07.03.2021 11:00 Binh Dinh - Bình Dương FC -:-
12:00 Hải Phòng FC - Than Quảng Ninh FC -:-
13:15 Sài Gòn FC - DPM Nam Dinh -:-
7. Jornada
12.03.2021 12:00 Hải Phòng FC - Hoàng Anh Gia Lai -:-
13.03.2021 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Hà Nội FC -:-
12:00 DPM Nam Dinh - Sông Lam Nghệ An -:-
13:15 Viettel FC - Sài Gòn FC -:-
14.03.2021 12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - FLC Thanh Hóa -:-
12:00 Than Quảng Ninh FC - Bình Dương FC -:-
13:15 Hồ Chí Minh City - Binh Dinh -:-
8. Jornada
09.04.2021 Than Quảng Ninh FC - Sài Gòn FC -:-
10.04.2021 Hồ Chí Minh City - Sông Lam Nghệ An -:-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Binh Dinh -:-
FLC Thanh Hóa - Hải Phòng FC -:-
11.04.2021 Bình Dương FC - DPM Nam Dinh -:-
SHB Đà Nẵng FC - Hoàng Anh Gia Lai -:-
Hà Nội FC - Viettel FC -:-
9. Jornada
16.04.2021 Hoàng Anh Gia Lai - DPM Nam Dinh -:-
17.04.2021 Sài Gòn FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:-
Sông Lam Nghệ An - Bình Dương FC -:-
FLC Thanh Hóa - Hồ Chí Minh City -:-
18.04.2021 Binh Dinh - Viettel FC -:-
Hải Phòng FC - SHB Đà Nẵng FC -:-
Hà Nội FC - Than Quảng Ninh FC -:-
10. Jornada
14.05.2021 Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:-
15.05.2021 Binh Dinh - FLC Thanh Hóa -:-
DPM Nam Dinh - Hồ Chí Minh City -:-
Sài Gòn FC - Hải Phòng FC -:-
16.05.2021 Bình Dương FC - SHB Đà Nẵng FC -:-
Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội FC -:-
Viettel FC - Than Quảng Ninh FC -:-
11. Jornada
21.05.2021 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Bình Dương FC -:-
22.05.2021 Hải Phòng FC - Sông Lam Nghệ An -:-
Hồ Chí Minh City - Viettel FC -:-
FLC Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai -:-
23.05.2021 SHB Đà Nẵng FC - Sài Gòn FC -:-
Hà Nội FC - Binh Dinh -:-
Than Quảng Ninh FC - DPM Nam Dinh -:-
12. Jornada
11.07.2021 Binh Dinh - Than Quảng Ninh FC -:-
SHB Đà Nẵng FC - Viettel FC -:-
Hoàng Anh Gia Lai - Bình Dương FC -:-
Hà Nội FC - Sài Gòn FC -:-
Hồ Chí Minh City - Hải Phòng FC -:-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - DPM Nam Dinh -:-
FLC Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An -:-
13. Jornada
17.07.2021 Bình Dương FC - Hồ Chí Minh City -:-
Hải Phòng FC - Binh Dinh -:-
DPM Nam Dinh - SHB Đà Nẵng FC -:-
Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa -:-
Sông Lam Nghệ An - Hà Nội FC -:-
Than Quảng Ninh FC - Hoàng Anh Gia Lai -:-
Viettel FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:-