Bình Dương FC » Traspasos 2020

Bajas
02/20 Wander Luiz Brasil DEL Persib Bandung Persib Bandung

DPM Nam Dinh » Traspasos 2020

FLC Thanh Hóa » Traspasos 2020

Hà Nội FC » Traspasos 2020

Hải Phòng FC » Traspasos 2020

Hồ Chí Minh City » Traspasos 2020

Hoàng Anh Gia Lai » Traspasos 2020

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh » Traspasos 2020

Quảng Nam FC » Traspasos 2020

Sài Gòn FC » Traspasos 2020

SHB Đà Nẵng FC » Traspasos 2020

Sông Lam Nghệ An » Traspasos 2020

Than Quảng Ninh FC » Traspasos 2020

Thể Công FC » Traspasos 2020