Árbitro País V E D
Dmitriy Streltsov 2 2 0 0 1 0 0 0
Aleksey Amelin 2 1 1 0 0 1 0 0
Evgeniy Bulanov 2 2 0 0 0 1 0 0
Anton Frolov 2 2 0 0 0 0 0 0
David Šmajc 1 0 1 0 1 0 0 0
Anton Anopa 1 0 0 1 0 0 0 0
Anton Antoshko 1 0 0 1 0 1 0 0
Aleksandr Anufriev 1 1 0 0 0 1 0 0
Kamil Biglov 1 0 1 0 0 1 0 0
Bruce Carrey 1 0 0 1 0 0 0 0
Volen Chinkov 1 0 1 0 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Egor Drozhachikh 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksey Eskov 1 0 1 0 0 0 0 0
Roman Galimov 1 1 0 0 0 1 0 0
Vasiliy Kazartsev 1 0 1 0 0 1 0 0
Sergey Kulikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Maurizio Mariani 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Matyunin 1 0 0 1 0 0 0 0
Ville Nevalainen 1 0 1 0 0 0 0 0
Árbitro País V E D
Igor Nizovtsev 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrey Obodeev 1 0 0 1 0 1 0 0
Pierre Retail 1 0 0 1 0 1 0 0
Pavel Shadykhanov 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleg Snegriev 1 0 0 1 0 1 0 0
Oleg Sokolov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Sukhoy 1 0 0 1 0 0 0 0
Rinat Valeev 1 0 1 0 0 0 0 0
Lasha Verulidze 1 1 0 0 0 0 0 0
Igor Zakharov 1 0 0 1 0 0 0 0
Ivan Župan 1 1 0 0 0 1 0 0