I Kenia - Botswana 1:1
V Botswana - Kenia 1:0
I: 29.11.2023 15:00 V: 05.12.2023 17:00 Campeones: Botswana
I Angola - Zambia 0:6
V Zambia - Angola 6:0
I: 29.11.2023 16:00 V: 05.12.2023 17:00 Campeones: Zambia
I Tanzania - Togo 3:0
V Togo - Tanzania 1:0
I: 30.11.2023 14:00 V: 05.12.2023 17:00 Campeones: Tanzania
I Túnez - Congo 5:2
V Congo - Túnez 1:1
I: 30.11.2023 15:30 V: 05.12.2023 15:30 Campeones: Túnez
I Nigeria - Cabo Verde 5:0
V Cabo Verde - Nigeria 1:2
I: 30.11.2023 16:00 V: 05.12.2023 18:00 Campeones: Nigeria
I Argelia - Burundi 5:1
V Burundi - Argelia 0:1
I: 30.11.2023 17:00 V: 04.12.2023 17:00 Campeones: Argelia
I Burkina Faso - Sudáfrica 1:1
V Sudáfrica - Burkina Faso 2:0
I: 30.11.2023 17:00 V: 04.12.2023 14:00 Campeones: Sudáfrica
I Malí - Guinea 7:2
V Guinea - Malí 0:3
I: 30.11.2023 17:30 V: 05.12.2023 17:00 Campeones: Malí
I Senegal - Egipto 4:0
V Egipto - Senegal 0:0
I: 30.11.2023 18:00 V: 05.12.2023 17:00 Campeones: Senegal
I Guinea Ecuatorial - R.D. Congo 1:1
V R.D. Congo - Guinea Ecuatorial 2:1
I: 01.12.2023 16:00 V: 05.12.2023 15:30 Campeones: R.D. Congo
I Ghana - Namibia 3:1
V Namibia - Ghana 1:0
I: 01.12.2023 16:30 V: 05.12.2023 14:00 Campeones: Ghana