» Ficha del partido Comparación directa
Japón Lunes, 2. Diciembre 2019
12:00 h
México
3:0
Goles
1 : 0 Ginjiro Ikegaya 8.
2 : 0 Yoshiki Narahara 36.
3 : 0 Hiroto Suzuki 57.

Kaisei Matsubara
Yuta Ueda 41'
Shunya Sakai 41'
Ginjiro Ikegaya
Taishin Yamazaki
Yoshiki Narahara 67'
Kanaru Miyazaki
Yuki Kajiura
Renta Higashi
Yamato Naito 41'
Harumi Minamino 67'
Banquillo
Seita Ishikawa 41'
Jigen Tanaka 67'
Rui Osako 41'
Hiroto Suzuki 41'
Takeshi Ito 67'
Masato Kanbayashi
Takahiro Fujita
Ryotaro Takeuchi
Sota Kitano
Brian Betancourt
Bruno Alcocer
Juan Tejeda
Axel Romero
Javier Guerrero
Juan Conejo
Miguel Carreón
Miguel Ávalos
Jesús Hernández
Juan González
Juan Gómez

Entrenador: Takashi Yamahashi


Albir Garden (Alicante / España)