Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Magomedkhabib Abdusalamov 90' 2 1 1 - - - - -
Eduard Bagrintsev 115' 2 2 - 2 - - - -
Ilya Detenyshev 125' 2 2 - 1 - - - -
Anton Efremov 115' 2 1 1 - - - - -
Nikita Ermakov 56' 2 - 2 - 1 - - -
Yaroslav Gladyshev 145' 2 2 - 2 1 - - -
Evgeny Kim 15' 2 - 2 - - - - -
Maksim Laykin 145' 2 2 - 1 - - - -
Garrik Levin 160' 2 2 - - - - - -
Sergey Nikolaev 87' 2 1 1 1 - - - -
Sergei Pinyaev 69' 2 - 2 - - - - -
Damir Shaykhtdinov 88' 2 1 1 - - - - -
Vitaliy Shitov 91' 2 2 - 2 - - - -
Vladislav Shitov 115' 2 1 1 - - - - -
Arsen Zakharyan 104' 2 2 - 2 - - - -
Daniil Odoevskiy 80' 1 1 - - - - - -
Sergey Varatynov 80' 1 1 - - - - - -
Nikita Yanovich 80' 1 1 - - - - - -
Kirill Furman - - - - - - - - -
Yaroslav Mikhailov - - - - - - - - -
Artem Sokolov - - - - - - - - -